การขยายพันธุ์ต้นกันเกรา(FagraeafragransRoxb.)และพะยอม (ShorearoxburghiiG.Don) โดยวิธี seed priming และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การขยายพันธุ์ต้นกันเกรา(FagraeafragransRoxb.)และพะยอม (ShorearoxburghiiG.Don) โดยวิธี seed priming และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   อาจารย์สุฑารัตน์  คนขยัน

<<รายละเอียด>>