การสำรวจและการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรตำบล เกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

การสำรวจและการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรตำบล เกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ดร.ปริ่มมาลา  ขำคมเขตต์ <<รายละเอียด>>