การผลิตมีเทนและเมทานอลจากคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา TiO2/MCM -41 ที่สังเคราะห์จากซิลิกาจากแกลบข้าว ในโรงงานต้นแบบ

การผลิตมีเทนและเมทานอลจากคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา TiO2/MCM -41 ที่สังเคราะห์จากซิลิกาจากแกลบข้าว ในโรงงานต้นแบบ

ดร.สุชัย  อาจกล้า <<รายละเอียด>>